لیست کامل و به روز قیمت انواع سری پیچ گوشتیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سر پیچ گوشتی یکسر دو سو یکسر چهارسو ستافرم مدل CB661 115,000
2 سری پیچ گوشتی چهارسو 150 میلی‌متر تی ای ام مدل PH1 36,000
3 سری پیچ گوشتی چهارسو 50 میلی متر ای تی ام مدل PH3 19,500
4 سری پیچ گوشتی چهارسو 50 میلی‌متر ای تی ام مدل PH2 18,000
5 سری پیچ گوشتی یک سر چهارسو یک سر دوسو 110 میلی متر ای تی ام مدل PH2-SL6 29,500
6 سری پیچ گوشتی چهارسو 150 میلی متر ای تی ام مدل PH2 36,000
7 سری پیچ گوشتی ستاره ای 50 میلی متر ای تی ام مدل T20 18,000
8 سری پیچ گوشتی دوسو 50 میلی متر ای تی ام مدل SL8 19,500
9 سری پیچ گوشتی یک سر چهارسو یک سر دوسو 150 میلی متر ای تی ام مدل PH2-SL6 36,000
10 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو 200 میلی متر ای تی ام مدل PH2-PH2 55,000
11 سری پیچ گوشتی ستاره ای 100 میلی متر ای تی ام مدل T20 32,500
12 سری پیچ گوشتی ستاره ای 100 میلی متر ای تی ام مدل T30 32,500
13 سری پیچ گوشتی ستاره ای 50 میلی متر ای تی ام مدل T30 18,000
14 سری پیچ گوشتی چهارسو 25 میلی متر ای تی ام مدل PH2 12,500
15 پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111 398,000
16 مجموعه 19 عددی سری پیچگوشتی کنزاکس مدل KBR-119 368,000
17 سری پیچ گوشتی رونیکس مدل 5420 171,000
18 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو مدل NTB-1107 نووا 16,500
19 سری پیچ گوشتی یکسر چهارسو یکسر دوسو رونیکس مدل RH-5402 26,800
20 سری پیچ گوشتی چهارسو-دوسو تیتانیوم رونیکس مدل RH-5410 44,800
21 دوسر چهارسو PH2 رونیکس مدل RH-5401 26,800
22 یکسر چهارسو بلند PH2 رونیکس مدل RH-5403 23,800
23 دوسر چهارسو PH2 تیتانیوم رونیکس مدل RH-5409 44,800
24 یکسر دوسو بلند6 مدل RH-5404 رونیکس 23,800
25 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو روبیکن مدل GW-10/75mm 21,800
26 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو روبیکن مدل GW-10/65mm 20,800
27 سری پیچ گوشتی یک سر دوسو یک سر چهارسو روبیکن مدل GW-11/65mm 20,800
28 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو روبیکن مدل GW-10/110mm 30,800
29 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو روبیکن مدل GW-10/150mm 41,800
30 سری پیچ گوشتی یک سر دوسو یک سر چهارسو روبیکن مدل GW-11/150mm 41,800
31 سری پیچ گوشتی یک سر دوسو یک سر چهارسو روبیکن مدل GW-11/110mm 30,800
32 سری پیچ گوشتی یک سر دوسو یک سر چهارسو روبیکن مدل GW-11/75mm 21,800
33 سری پیچ گوشتی یک سر چهارسو یک سر دوسو 65 میلی متر ای تی ام مدل PH2-SL6 19,000
34 سری پیچ گوشتی چهارسو 50 میلی متر ای تی ام مدل PH1 18,000
35 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو 65 میلی متر ای تی ام مدل PH2-PH2 19,000
36 سری پیچ گوشتی چهارسو 50 میلی متر ای تی ام مدل PH00 20,500
37 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو 150میلی متر ای تی ام مدل PH2-PH2 36,000
38 سری پیچ گوشتی چهارسو 50 میلی متر ای تی ام مدل PH0 18,000
39 سری پیچ گوشتی چهارسو 70 میلی متر ای تی ام مدل PH1 20,500
40 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو 110 میلی متر ای تی ام مدل PH2-PH2 29,500
41 سرپیچ گوشتی چهارسو 50 میلی‌متری Bull Head مدل PH2 9,500
42 سری پیچ گوشتی چهارسو مدل PH2 (تکی) 15,000
43 سری پیچ گوشتی چهارسو مدل PH2 (تکی) 8,500
44 سری پیچ گوشتی یکسر چهارسو یکسر دوسو توسن مدل TDSH65-PHSL (تکی) 13,200
45 سری پیچ گوشتی دوسو توسن مدل TSDP50-SL6 (تکی) 11,600
46 سری پیچ گوشتی دوسر چارسو توسن مدل TDSH65-PH (تکی) 13,200
47 ست 15 عددی سری پیچ گوشتی توسن 198,500
48 ست 35 عددی سری پیچ گوشتی توسن مدل T814-S35 223,600
49 سری پیچ گوشتی 150 میلی متری یک سر چهارسو یک سر دوسو تی ای ام 36,000
50 سری پیچ گوشتی چارسو PH2 درجه یک 7,100
51 سری پیچ گوشتی چارسو PH2 درجه یک 8,400
52 ست 50 عددی مته و سری پیچ گوشتی بوش مدل 2607019512 178,900
53 مجموعه 16 عددی سری پیچ گوشتی دیوالت مدل DT71511 213,500
54 مجموعه 40 عددی سری پیچ گوشتی آاگ مدل 4932352255 327,000
55 مجموعه 5 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی کنزاکس مدل KRT-105 167,900
56 سری پیچ گوشتی یه سر دو سو یه سر چارسو هیوندای مدل 1-HC10PS 11,600
57 مجموعه 26 عددی سری پیچ گوشتی سیلور مدل GTH47A20 59,000
58 سری پیچ گوشتی دوسر چارسو هیوندای مدل HC10P 11,100
59 مجموعه 28 عددی سری پیچ گوشتی سیلور مدل GTH47A19 78,000
60 مجموعه 16 عددی سری پیچ گوشتی سیلور مدل GTH47A21 52,000
61 مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی دوطرفه سیلور مدل GTH47A10PH2 54,000
62 مجموعه 26 عددی سری پیچ گوشتی دوطرفه سیلور مدل Professional-38544PH 84,000
63 مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی دوطرفه سیلور مدل GTH47A10 75,000
64 مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی هیوندای مدل HC10PS 72,100
65 مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی هیوندای مدل HC10P 65,100
66 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو یک سر چهارسو 6.5 سانتیمتری 12,900
67 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر چهار سو 10 سانتیمتری 14,900
68 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر چهار سو 5 سانتیمتری 13,000
69 سری پیچ گوشتی اپکس دوسر چهارسو 10 سانتیمتری 18,300
70 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر چهار سو 15 سانتیمتری 18,900
71 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو 15 سانتیمتری 18,900
72 سری پیچ گوشتی اپکس دوسر چهارسو 15 سانتیمتری 22,300
73 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو 2.5 سانتیمتری 6,300
74 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو 5 سانتیمتری 13,200
75 سری پیچ گوشتی اپکس دوسر چهارسو 6.5 سانتیمتری 12,900
76 سری پیچ گوشتی اپکس دوسر چهارسو 20 سانتیمتری 29,100
77 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو 10 سانتیمتری 14,900
78 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو یک سر چهارسو 15 سانتیمتری 22,300
79 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر چهار سو 2.5 سانتیمتری 6,300
80 سری پیچ گوشتی اپکس یک سر دو سو یک سر چهارسو 10 سانتیمتری 18,300
81 سری پیچ گوشتی یکسر چهارسو یکسر دوسو وینکس 9,800
82 سر پیچ گوشتی یکسر چهار سو (150 میلیمتر) Bull Head 25,500
83 سری پیچ گوشتی یکسر چهارسو (65 میلیمتر) اوزیل 9,900
84 مجموعه 15 عددی پیچ گوشتی ساعتی رینو مدل RPT-761 145,000
85 مجموعه 26 عددی رینو سری بکس و پیچ گوشتی مدل RPT-2212 200,000
86 مجموعه 29 عددی سری پیچ گوشتی رینو مدل RPT-2159 98,800
87 مجموعه 38 عددی پیچ گوشتی رینو مدل RPT-6048 99,800
88 مجموعه 49 عددی سری پیچ گوشتی رینو مدل RPT-2933 166,000
89 مجموعه 31 عددی پیچ گوشتی ساعتی رینو مدل RPT-2930 124,000
90 مجموعه 43 عددی سری پیچ گوشتی رینو مدل RPT-2158 108,800
91 مجموعه 17 عددی سری پیچ گوشتی موبایلی رینو 110,000
92 مجموعه 25 عددی سرپیچ گوشتی وینکس مدل EH2516 74,800
93 سر پیچ گوشتی دو سر چهار سو (65 میلیمتر) Bull Head 25,000
94 سر پیچ گوشتی یک سر دو سو یک سر چهار سو (150 میلیمتر) Bull Head 25,300
95 سر پیچ گوشتی دو سر چهار سو (100 میلیمتر) Bull Head 12,100
96 سر پیچ گوشتی دو سر چهار سو (150 میلیمتر) Bull Head 14,700
97 سر پیچ گوشتی یک سر دو سو یک سر چهار سو (100 میلیمتر) Bull Head 12,100
98 سر پیچ گوشتی چهار سو (100 میلیمتر) Bull Head 7,600
99 سری پیچ گوشتی دوسر چهارسو وینکس مدل EH2520 6,800
100 ست 41 عددی سرپیچ گوشتی وینکس مدل EH2515 110,000