لیست کامل و به روز قیمت انواع پیچ گوشتیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مجموعه 45 عددی سرپیچ گوشتی و مته اینکو AKDL24502 450,000
2 مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی ریز اینکو مدل HKSD0718 135,000
3 مجموعه 12 عددی پیچ گوشتی بیت فنری اینکو مدل AKSDFL1208 108,000
4 مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی اینکو مدل HKSD0618 105,000
5 مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ضربه خور اینکو مدل HSGTDC18060-1 248,000
6 پیچ گوشتی با سر قابل تعویض اینکو مدل AKISD0202 31,000
7 پیچ گوشتی چهار سو PZ1 اینکو مدل HS28PZ1100 25,000
8 پیچ گوشتی چهار سو PH3 اینکو مدل HS28PH3200 46,000
9 پیچ گوشتی چهار سو PH3 اینکو مدل HS28PH3150 41,000
10 پیچ گوشتی دو سو اینکو مدل HS282038 24,000
11 پیچ گوشتی دو سو اینکو مدل HS288150 41,000
12 پیچ گوشتی چهار سو PH2 اینکو مدل HS28PH2150 35,000
13 پیچ گوشتی چهار سو PH1 اینکو مدل HS28PH1075 24,000
14 پیچ گوشتی دو سو اینکو مدل HS288200 46,000
15 پیچ گوشتی دو سو اینکو مدل HS285075 24,000
16 پیچ گوشتی دو سو اینکو مدل HS284100 25,000
17 پیچ گوشتی دو سو ایران پتک مدل QB1016 36,100
18 مجموعه 5 عددی پیچ گوشتی کنزاکس مدل KRS-106 598,000
19 پیچ گوشتی 6x125 چهارسو رونیکس مدل RH-2862 39,800
20 پیچ گوشتی 6x150 چهارسو رونیکس مدل RH-2863 35,900
21 پیچ گوشتی 6x100 چهارسو رونیکس مدل RH-2861 31,900
22 پیچ گوشتی 5x150 چهارسو رونیکس مدل RH-2852 27,900
23 پیچ گوشتی 5x125 چهارسو رونیکس مدل RH-2851 25,900
24 پیچ گوشتی 5x100 چهارسو رونیکس مدل RH-2850 24,900
25 پیچ گوشتی 3x100 چهارسو رونیکس مدل RH-2831 17,900
26 پیچ گوشتی 3x75 چهارسو رونیکس مدل RH-2830 15,900
27 پیچ گوشتی 8x200 دوسو رونیکس مدل RH-2781 50,900
28 پیچ گوشتی 8x150 دوسو رونیکس مدل RH-2780 44,900
29 پیچ گوشتی 6x150 دوسو رونیکس مدل RH-2763 35,900
30 پیچ گوشتی 6x125 دوسو رونیکس مدل RH-2762 33,900
31 پیچ گوشتی 6x100 دوسو رونیکس مدل RH-2761 31,900
32 پیچ گوشتی 5x150 دوسو رونیکس مدل RH-2752 27,900
33 پیچ گوشتی 5x125 دوسو رونیکس مدل RH-2751 25,900
34 پیچ گوشتی 5x100 دوسو رونیکس مدل RH-2750 24,900
35 پیچ گوشتی 3x100 دوسو رونیکس مدل RH-2731 17,900
36 پیچ گوشتی 3x75 دوسو رونیکس مدل RH-2730 15,900
37 پیچ گوشتی 8x300 دوسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2989 79,800
38 پیچ گوشتی 8x200 دوسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2988 69,900
39 پیچ گوشتی 8x150 دوسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2987 66,900
40 پیچ گوشتی 6x150 دوسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2968 58,900
41 پیچ گوشتی 5x150 دوسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2958 45,900
42 پیچ گوشتی 8x150 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2990 66,900
43 پیچ گوشتی 5x150 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2959 45,900
44 پیچ گوشتی 6x150 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2971 58,900
45 پیچ گوشتی 6x100 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2970 49,900
46 پیچ گوشتی 6x100 دوسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2966 49,900
47 پیچ گوشتی 6x125 چهارسو رونیکس مدل RH-2867 42,900
48 پیچ گوشتی 8x150 چهارسو رونیکس مدل RH-2885 52,900
49 پیچ گوشتی 8x200 چهارسو رونیکس مدل RH-2886 56,900
50 پیچ گوشتی 3x100 چهارسو رونیکس مدل RH-2836 25,900
51 پیچ گوشتی 5x125 چهارسو رونیکس مدل RH-2856 39,000
52 پیچ گوشتی 5x125 دو سو رونیکس مدل RH-2756 30,600
53 پیچ گوشتی 6x150 چهارسو رونیکس مدل RH-2868 44,900
54 پیچ گوشتی 6x100 چهارسو رونیکس مدل RH-2866 39,900
55 پیچ گوشتی 5x150 چهارسو رونیکس مدل RH-2857 35,900
56 پیچ گوشتی 5x150 دو سو رونیکس مدل RH-2757 32,400
57 پیچ گوشتی 5x100 چهارسو رونیکس مدل RH-2855 31,900
58 پیچ گوشتی 3x75 چهارسو رونیکس مدل RH-2835 22,900
59 پیچ گوشتی 8x200 دو سو رونیکس مدل RH-2786 56,900
60 پیچ گوشتی 8x150 دو سو رونیکس مدل RH-2785 52,900
61 پیچ گوشتی 6x125 دو سو رونیکس مدل RH-2766 42,900
62 پیچ گوشتی 6x150 دو سو رونیکس مدل RH-2767 44,900
63 پیچ گوشتی 6x100 دو سو رونیکس مدل RH-2765 39,900
64 پیچ گوشتی 3x75 دو سو رونیکس مدل RH-2735 20,700
65 پیچ گوشتی 3x100 دو سو رونیکس مدل RH-2736 23,400
66 پیچ گوشتی 5x100 دو سو رونیکس مدل RH-2755 31,900
67 پیچ گوشتی مشتی دوسو 0.4*25 ستافرم مدل F13-040-025 75,000
68 پیچ گوشتی مشتی چهارسو ph2*25 ستافرم مدل F16-002-025 85,000
69 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 3*75 نووا مدل NTS1111 17,000
70 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 3*150 نووا مدل NTS1115 20,900
71 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 3*100 نووا مدل NTS1113 20,500
72 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 5*150 نووا مدل NTS1119 29,600
73 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 6*150 نووا مدل NTS1129 37,800
74 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 6*125 نووا مدل NTS1127 34,900
75 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 6*100 نووا مدل NTS1125 34,000
76 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 6*38 نووا مدل NTS1123 23,200
77 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 6*125 نووا مدل NTS1126 38,700
78 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 5*100 نووا مدل NTS1116 30,100
79 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 6*150 نووا مدل NTS1128 38,700
80 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 3*150 نووا مدل NTS1114 20,900
81 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 8*150 نووا مدل NTS1130 48,400
82 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 3*100 نووا مدل NTS1112 19,900
83 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 3*75 نووا مدل NTS1110 18,000
84 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 6*100 نووا مدل NTS1124 35,900
85 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 6*38 نووا مدل NTS1122 23,200
86 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 5*150 نووا مدل NTS1118 30,000
87 پیچ گوشتی دسته کریستالی دوسو سایز 8*200 نووا مدل NTS1132 55,900
88 پیچ گوشتی ستاره ای TX15 ایران پتک مدل QC1012 25,500
89 پیچ گوشتی ستاره ای TX10 ایران پتک مدل QC1010 23,300
90 پیچ گوشتی چهارسو PH1 ایران پتک مدل QA1012 24,200
91 پیچ گوشتی ستاره ای TX30 ایران پتک مدل QC1016 46,500
92 پیچ گوشتی ستاره ای TX20 ایران پتک مدل QC1014 38,700
93 پیچ گوشتی دو سو ایران پتک مدل QB1014 30,100
94 پیچ گوشتی چهارسو PH4 ایران پتک مدل QA1018 69,900
95 پیچ گوشتی چهارسو PH2 ایران پتک مدل QA1014 38,300
96 پیچ گوشتی چهارسو PH3 ایران پتک مدل QA1016 49,900
97 پیچ گوشتی چهارسو PH0 ایران پتک مدل QA1010 20,100
98 پیچ گوشتی چاقویی آیرون مکس مدل IM-1012FS 102,400
99 پیچ گوشتی 6x100 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2963 49,900
100 پیچ گوشتی 5x150 دو سو ضربه خور رونیکس مدل RH-2952 41,900
101 پیچ گوشتی 6x100 دو سو ضربه خور رونیکس مدل RH-2960 49,900
102 پیچ گوشتی 8x150 دو سو ضربه خور رونیکس مدل RH-2980 64,900
103 پیچ گوشتی 8x150 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2984 64,900
104 پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111 398,000
105 ست پیچ گوشتی ستاره ای 7 عددی پروسکیت مدل SD-2302 480,000
106 پیچ گوشتی چهارسو پروسکیت مدل SD-5105B 35,000
107 مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی کنزاکس مدل KPS-106 145,000
108 مجموعه 32 عددی سری پیچ گوشتی موبایلی درجه یک 75,000
109 پیچ گوشتی چهارسو 10 سانتی‌متریجی تک مدل LC3+ 29,700
110 پیچ گوشتی جغجغه ای اکتیو مدل AC-6112SR 165,000
111 پیچ گوشتی ساده کیفی 7 عددی اکتیو مدل AC-6372 158,000
112 پیچ گوشتی ساده کیفی 7 عددی اکتیو مدل AC-6371 148,000
113 پیچ گوشتی چاقویی رونیکس مدل RH-2900 109,800
114 ست پیچ گوشتی 7 عددی دسته پلاستیکی مدل NTS1651 نووا 210,000
115 ست 7 عددی پیچ گوشتی کریستالی وینکس 224,000
116 مجموعه 30 عددی پیچ گوشتی و سرپیچ گوشتی وینکس مدل EH2513 335,000
117 پیچ گوشتی ستاره ای سایز T25*125 نووا 35,000
118 پیچ گوشتی دوسو سایز 6*38 نووا 22,800
119 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 6*150 مدل 1629 37,400
120 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 5*150 مدل 1625 30,500
121 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 8*150 مدل 1630 48,500
122 پیچ گوشتی دوسو سایز 6*150 نووا 37,400
123 پیچ گوشتی دوسو سایز 8*200 نووا 58,500
124 پیچ گوشتی دوسو سایز 8*150 نووا 48,500
125 پیچ گوشتی دوسو سایز 6*125 نووا 34,400
126 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 6*100 مدل 1627 32,500
127 پیچ گوشتی دوسو سایز 5*150 نووا 30,500
128 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 6*125 مدل 1628 35,500
129 پیچ گوشتی دوسو سایز 6*100 نووا مدل 1607 32,500
130 پیچ گوشتی ستاره ای سایز T30*125 نووا 38,000
131 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 5*100 مدل 1624 28,500
132 پیچ گوشتی دوسو سایز 5*100 نووا 28,500
133 پیچ گوشتی چهارسو نووا سایز 5*75 مدل 1623 24,800
134 ست پیچ گوشتی جغجغه ای مدل NTS-1330 نووا 212,800
135 پیچ گوشتی 6x150 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2965 54,900
136 ست 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی مدل NTS 1334 نووا 92,000
137 مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی نووا مدل NTS1015-1 214,000
138 ست 6 عددی پیچ گوشتی مگنتی مدل 065007 استنلی 480,000
139 مجموعه 60 عددی سری بکس و پیچ گوشتی مدل NTS7016 نووا 2,600,000
140 مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی مدل NTS 1329 نووا 131,000
141 پیچ گوشتی چاقویی 8 عددی مدل NTK-1139 نووا 143,800
142 ست 6 عددی پیچ گوشتی بیسیک استنلی مدل 060-60 296,000
143 ست پیچ گوشتی رونیکس مدل RH-2702 249,800
144 ست 7 عددی پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس مدل RH-2906 379,000
145 ست 7 عددی پیچ گوشتی معمولی مشتی مدل RH-2701 رونیکس 249,800
146 مجموعه 13 عددی پیچ گوشتی جغجغه ای اینکو AKISD1208 125,000
147 مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی اینکو مدل HKSD0628 162,000
148 پیچ گوشتی ضربه خور چهارسو آروا مدل 4510D 99,000
149 پیچ گوشتی ستاره ای آروا مدل 4511B 50,000
150 ست پیچ گوشتی 7 عددی روبیکن مدل 970B 398,000
151 پیچ گوشتی ستاره ای آروا مدل 4511C 24,800
152 پیچ گوشتی دسته کریستالی چهارسو سایز 5*100 نووا مدل NTS1117 28,000
153 پیچ گوشتی دو سو ایران پتک مدل QB1012 24,400
154 پیچ گوشتی دو سو ایران پتک مدل QB1010 20,700
155 پیچ گوشتی 5x150 چهارسو ضربه خور رونیکس مدل RH-2955 41,900
156 پیچ گوشتی 6x150 دو سو ضربه خور رونیکس مدل RH-2962 66,000
157 پیچ گوشتی 8x300 دو سو ضربه خور رونیکس مدل RH-2982 87,900
158 پیچ گوشتی 8x200 دو سو ضربه خور رونیکس مدل RH-2981 69,900
159 ست پیچ گوشتی 7 عددی نیکون 187,000
160 ست 51 عددی تعمیر موبایل هیوسان مدل S-5118 107,500
161 پیچ گوشتی دو سو 20 سانتی‌متری جی تک مدل LC8 51,700
162 پیچ گوشتی دوسو چهارسو ضربه خور درجه یک 16,800
163 ست پیچ گوشتی ساعتی 6 عددی واستر 44,000
164 مجموعه 99 عددی سری پیچ گوشتی درجه یک 246,800
165 ست پیچ گوشتی ساعتی 6 عددی پروسکیت مدل SD-9815 133,500
166 ست پیچ گوشتی 4 عددی دو لبه پروسکیت مدل SD-2404 300,000
167 مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی هیرو مدل 3070 98,000
168 پیچ گوشتی دو سو پروسکیت مدل SD-5105A 28,900
169 مجموعه 9 عددی پیچ گوشتی استنلی مدل 511-62-0 294,000
170 مجموعه 5 عددی پیچ گوشتی اس تی ای مدل 5GT-CV 117,000
171 مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی اس تی ای مدل 7GT-CV 179,550
172 مجموعه 5 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی کنزاکس مدل KRT-105 167,900
173 پیچ گوشتی چهارسو سیلور مدل PH0X60 mm 10,900
174 پیچ گوشتی چهارسو سیلور مدل PH1X100mm 12,700
175 پیچ گوشتی دو سو 26 سانتی‌متری درجه یک 27,900
176 پیچ گوشتی دو سو درجه یک 24,700
177 ست پیچ گوشتی پنج عددی فشار قوی کرفت گریپ 372,000
178 پیچ گوشتی ترمینالی کرفت گریپ 510/3K 37,300
179 پیچ گوشتی دوسو 15 سانتی‌متری جی تک مدل LC5- 31,700
180 پیچ گوشتی چهارسو 26 سانتی‌متری درجه یک 27,900
181 پیچ گوشتی چهارسو 20 سانتی‌متری جی تک LC6+ 32,800
182 پیچ گوشتی چهار سو 150*6 ریما 14,500
183 پیچ گوشتی دسته T شکل جغجغه ای 23,700
184 پیچ گوشتی دو سو 150*6 ریما 14,500
185 ست پیچ گوشتی ضربه‌ خور درجه یک 81,900
186 پیچ گوشتی دو سو 7.5 سانتی‌متری جی تک مدل LC3 22,400
187 ست پیچ گوشتی ساعتی 6 پارچه درجه یک 25,200
188 پیچ گوشتی دو سو 10سانتی‌متری جی تک مدل LC3 24,700
189 ست پیچ گوشتی ضربه‌خور آهنربایی درجه یک 131,300
190 پیچ گوشتی دو سو 20 سانتی‌متری جی تک مدل LC6 40,800
191 پیچ گوشتی چهارسو 25 سانتی‌متری جی تک مدل LC8+ 74,000
192 پیچ گوشتی چهارسو 15 سانتی‌متری جی تک مدل LC5+ 39,500
193 پیچ گوشتی چهارسو 7.5 سانتی‌متری جی تک مدل LC3+ 32,000
194 پیچ گوشتی دو سو 100*6 ریما 14,500
195 پیچ گوشتی چهار سو 100*6 ریما 14,500
196 پیچ گوشتی دو سو 25 سانتی‌متری جی تک مدل LC8 61,600
197 پیچ گوشتی چهارسو 10 سانتی‌متری جی تک مدل LC5+ 31,300
198 ست پیچ گوشتی کریستالی درجه یک 63,000
199 پیچ گوشتی دو سو 10سانتی‌متری جی تک مدل LC5 31,300
200 ست پیچ گوشتی ریما 40,500