لیست کامل و به روز قیمت انواع قیچی آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 قیچی ورق بر مستقیم بر واستر مدل VR004 223,400
2 قیچی ورق بر 10 اینچ اینکو مدل HTSN2610S 228,000
3 قیچی 8 اینچ الکتریکی اینکو مدل HES0108 110,000
4 قیچی باغبانی 7.5 اینچ Oris مدل HY-003 91,500
5 چاقوی باغبانی سرکج اینکو مدل HPK81801 90,000
6 قیچی باغبانی 8.5 اینچ اینکو مدل HPS0601 198,000
7 قیچی لوله بر اینکو مدل HPC0442 193,000
8 قیچی ورق‌بر (مستقیم‌بر) رونیکس مدل RH-3904 149,800
9 قیچی ورق‌بر (چپ‌بر) رونیکس مدل RH-3906 149,800
10 قیچی ورق‌بر (راست‌بر) رونیکس مدل RH-3905 149,800
11 قیچی پی وی سی بر اتوماتیک آروا مدل 4202 139,800
12 قیچی پی وی سی بر سوپر نووا مدل NTC-1177 258,000
13 قیچی پی وی سی بر نووا مدل NTC-1176 182,800
14 قیچی لوله بر ایران پتک مدل NA4210 177,000
15 قیچی باغبانی مدل 3108 رونیکس 129,800
16 قیچی ورق بر مستقیم بر توسن مدل TATS-S10 278,500
17 قیچی لوله بر وینکس مدل WH2206 283,000
18 قیچی ورق بر راست بر اکتیو مدل 6210R 150,000
19 قیچی ورق بر چپ بر اکتیو مدل 6210L 148,000
20 قیچی باغبانی اینکو مدل HPS0308 198,000
21 قیچی ورق بر مدل NTT-2308 نووا 241,300
22 قیچی شاخه زن مدل RH-3115 رونیکس 616,000
23 قیچی باغبانی مدل V-3 واستر 220,000
24 قیچی باغبانی واستر مدل V-5 260,000
25 قیچی ورق بر مستقیم بر 10 اینچ مدل KSS-110 کنزاکس 284,000
26 قیچی ورق بر راست بر 10 اینچ مدل KSR-110 کنزاکس 270,000
27 قیچی ورق بر چپ بر 10 اینچ مدل KSL-110 کنزاکس 270,000
28 قیچی ورق بر راست بر میلواکی مدل 4020 968,500
29 قیچی باغبانی سامورایی مدل KS-4T ژاپنی 96,000
30 قیچی هرس سندانی مدل 4255 برگر 3,670,000
31 قیچی پی وی سی بر اتوماتیک صنعتی توسن مدل T278-42AN1 269,000
32 قیچی شاخه زن مدل RH-3120 رونیکس 780,000
33 سری قیچی شاخه زن باغبانی مدل 4039 برگر 1,185,450
34 قیچی باغبانی و شمشاد زن مدل 27310 برگر 410,000
35 قیچی باغبانی مدل 2100 برگر 524,000
36 قیچی آهن بر مدل NTT 2305 نووا 300,000
37 قیچی شمشاد زن مدل NTS-2380 نووا 463,200
38 قیچی ورق بر راست بر مدل NTT-2307 نووا 300,000
39 قیچی شمشاد زن مدل RH-3110 رونیکس 498,000
40 قیچی ورق بر چپ بر مدل NTT-2306 نووا 300,000
41 قیچی پی وی سی بر RH-3203 رونیکس 249,800
42 قیچی پی وی سی بر رونیکس RH-3201 199,800
43 قیچی باغبانی آیرون مکس مدل IM-2155 359,000
44 قیچی مفتول بر سایز 18 اینچ ایران پتک مدل CA1810 428,500
45 قیچی مفتول بر ایران پتک سایز 14 اینچ مدل CA1410 3,787,000
46 قیچی شمشاد زن تلسکوپی 28 اینچی 200,000
47 قیچی شمشاد زن 23 اینچی 190,000
48 قیچی باغبانی دسته گردان توسن مدل TGS 120X 144,900
49 قیچی باغبانی توسن مدل TGS 119X 171,000
50 قیچی باغبانی توسن مدل TGS 122 226,800
51 قیچی باغبانی توسن مدل TGS 121 226,800
52 قیچی ورق بر مستقیم بر واستر مدل VR003 108,000
53 قیچی باغبانی نولان مدل SK-5-Korea 86,100
54 قیچی کروز 7 اینچ پروسکیت مدل 8PK-3141B 230,300
55 قیچی ورق بر راست بر اس تی ای مدل 1001 78,000
56 قیچی ورق بر میلواکی مدل 4030 737,900
57 قیچی ورق بر اس تی ای مدل 1003 85,000
58 قیچی باغبانی اس تی ای مدل 8401 87,300
59 قیچی لوله بر سیلور مدل GTH30B10 179,000
60 قیچی لوله بر سیلور مدل GTH30B40 222,000
61 قیچی ورق بر دستی مستقیم بر هیوندای مدل AS-1010S 259,500
62 قیچی ورق بر هیوندای مدل AS-1010R 259,500
63 قیچی باغبانی هیوندای مدل HT-1816 189,500
64 قیچی باغبانی هیوندای مدل HT-1814 123,200
65 قیچی باغبانی 20 سانتی متر وفا مدل V6-SK-5 72,500
66 قیچی لوله بر پی وی سی اکتیو مدل AC-6242 111,500
67 قیچی باغبانی رونیکس مدل 3106 RH 144,100
68 قیچی باغبانی رونیکس مدل 3105 RH 129,000
69 قیچی چرم بری تیغه کج درویش 57,800
70 قیچی چرم بری درویش 59,900
71 قیچی میوه چینی برّان 31,000
72 قیچی پشم چین درجه یک 54,600
73 قیچی نخ چین فلزی درجه یک 7,200
74 قیچی چرم بری درجه یک ایرانی 300,000
75 قیچی لوله بر پی وی سی آروا مدل 4201 95,000
76 قیچی ورق بر چپ بر سفیر 71,500
77 قیچی ورق بر راست بر سفیر 71,500
78 قیچی ورق بر مستقیم بر سفیر 105,000
79 قیچی باغبانی دسته تلسکوپی درجه یک 210,000
80 قیچی باغبانی 8 اینچ نکس تول 53,000
81 قیچی شاخه زن مدل NTS 2371 نووا 637,000
82 قیچی مفتول بر مدل NTB 9004 نووا 24 اینچ 0
83 قیچی شمشاد زن مدل NTS 2381 نووا 680,000
84 قیچی ورق بر مستقیم بر ریجید مدل 788 529,000
85 قیچی ورق بر مستقیم بر آروا مدل 4550 69,000
86 قیچی میوه چینی درجه 1 ژاپنی 33,500
87 قیچی مفتول بر ایران پتک سایز 30 اینچ 403,000
88 قیچی مفتول بر ایران پتک سایز 36 اینچ 632,400
89 قیچی ورق بر مستقیم رینو مدل RPT-9402 98,800
90 قیچی ورق بر چپ بر رینو مدل RPT-9403 98,800
91 قیچی ورق بر راست بر رینو مدل RPT-9404 91,200
92 قیچی ورق بر چپ بر مدل 4551 آروا 49,000
93 قیچی ورق بر راست بر مدل 4552 آروا 49,500
94 قیچی شمشادزن واستر 247,000
95 قیچی باغبانی مدل V-7 واستر 47,500
96 قیچی لوله بر وینکس مدل EH2202 33,900
97 قیچی لوله بر مدل 2201 وینکس 51,200
98 قیچی باغبانی وینکس مدل EH2101 43,600
99 قیچی لوله بر مدل NTP 1005 نووا 159,300
100 قیچی باغبانی واستر مدل V-2 380,000