لیست کامل و به روز قیمت انواع پتکآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پتک 1 کیلوگرمی وینکس 242,000
2 پتک 1.5 کیلوگرمی وینکس 255,000
3 پتک دو سر تخت 3 کیلویی ایران پتک مدل AT 1810 231,200
4 پتک دو سر تخت 4 کیلویی مدل AT 2010 ایران پتک 276,000
5 پتک دو سر تخت 2 کیلویی مدل AT 1610 ایران پتک 163,000
6 پتک دو سر تخت 8 کیلویی مدل AT 2610 ایران پتک 589,000
7 پتک دو سر تخت 6 کیلویی مدل AT 2410 ایران پتک 425,500
8 پتک صلیبی مدل AG2210 ایران پتک 348,500
9 پتک چوبی مدل AP1010 ایران پتک 207,500
10 پتک 245 گرمی وینکس مدل EH-1621 97,900
11 پتک سر تیز درجه یک 39,900
12 پتک سر پهن درجه یک 39,900
13 چکش مهندسی 2000 گرمی آروا 82,000
14 پتک مهندسی 1000G سیلور 289,000
15 پتک مهندسی 1500g سیلور 275,000
16 پتک مهندسی 1300g سیلور 275,000
17 پتک مهندسی 1800gسیلور 285,000
18 پتک مهندسی 2000g سیلور 295,000
19 پتک دو سر تخت 6 کیلویی مدل AT 2210 ایران پتک 355,200