لیست کامل و به روز قیمت انواع هویهآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 هویه برقی 60 وات سومو مدل SM160 199,000
2 هویه برقی دو حالته سومو مدل SM120 299,000
3 هویه برقی 30 وات سومو مدل SM130 107,500
4 هویه برقی دو حالته سومو مدل SM119 149,000
5 هویه برقی 20 وات سومو مدل SM220 172,500
6 هویه برقی دو حالته وات سومو مدل SM121 144,000
7 هویه شارژی (فندکی) 40 وات سومو مدل SM132 134,000
8 هویه برقی 40 وات سومو مدل SM122 146,000
9 هویه صنعتی 200 وات سومو مدل SM2200 409,000
10 هویه صنعتی 300 وات سومو مدل SM2300 578,000
11 هویه 100 وات سومو مدل SM1100 287,500
12 هویه صنعتی 150 وات سومو مدل SM2150 356,000
13 هویه 50 وات سومو مدل SM1150 139,000
14 هویه 80 وات سومو مدل SM1180 237,500
15 هویه سوخته کاری 40 وات سومو مدل SM400 509,000
16 هویه شارژی 8 وات سومو مدل SM126 181,000
17 هویه تفنگی 30-60 وات سومو مدل SM125 367,500
18 هویه برقی 60 وات دایو مدل DS260 155,000
19 هویه برقی 40 وات دایو مدل DS240 140,000
20 هویه برقی 40 وات طرح گوت مدل ks-40r 66,000
21 هویه برقی 100 وات طرح گوت مدل ks-100r 125,000
22 هویه برقی 60 وات طرح گوت مدل ks-60r 64,000
23 هویه برقی 40 وات دسته چوبی حرارت 35,000
24 هویه برقی 40 وات سومو مدل SM140 114,000
25 هویه برقی 100 وات سومو مدل SM3100 450,000
26 پایه هویه پروسکیت مدل SN-002 121,000
27 هویه برقی پروسکیت 100 وات 529,000
28 هویه برقی پروسکیت 40 وات 380,000
29 نوک هویه 60 وات ایران هویه 27,700
30 المنت هویه 40 وات گوت 78,000
31 هویه برقی 40 وات حرارت 29,000
32 هویه گازی مدل MT-100 210,000
33 تمیز کننده نوک هویه پروسکیت مدل SH-1025-B 41,300
34 نوک هویه هاکو مدل 900M-T-I 47,300
35 هویه برقی پروسکیت 60 وات 430,000
36 پایه هویه 15,200
37 هویه برقی تفنگی سومو مدل SM108 112,200
38 هویه برقی 60 وات میتسو 24,200
39 هویه برقی تفنگی 40-80 وات میتسو 44,200
40 هویه برقی گوت 40 وات 176,400