لیست کامل و به روز قیمت انواع شلنگ فنریآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 شیلنگ فنری 15 متری تانوس مدل CH-01-15 254,800
2 شیلنگ فنری 10 متری تانوس مدل CH-01-10 193,700
3 شلنگ فنری 15 متری آروا مدل 3403 299,800
4 شلنگ فنری 5 متری آروا مدل 3401 149,800
5 شلنگ فنری 10 متری هیوندای مدل ARH-5810 259,500
6 شلنگ فنری 5 متری مدل ARH-5805 هیوندای 180,000
7 شلنگ فنری 15 متری اکتیو مدل AC-1015 294,000
8 شلنگ فنری 10 متری کنزاکس 229,500
9 شلنگ فنری فشارقوی 15 متری مدل KCH-215 کنزاکس 549,500
10 شلنگ فنری 15 متری کنزاکس 339,500
11 شلنگ فنری فشارقوی 10 متری مدل KCH-210 کنزاکس 399,500
12 شلنگ فنری 5 متری کنزاکس 149,500
13 شلنگ فنری 15 متری مدل NTC-2015 نووا 399,000
14 شلنگ فنری 10 متری مدل NTC-2010 نووا 362,000
15 شلنگ فنری 10 متری رونیکس کد RH-6110 298,000
16 شلنگ فنری 15 متری رونیکس کد RH-6115 348,900
17 شلنگ فنری 5 متری رونیکس کد RH-6105 169,800
18 شیلنگ فنری 5 متری تانوس مدل CH-01-05 0
19 شلنگ فنری 10 متری آروا مدل 3402 229,800
20 شلنگ فنری 10 متری اکنیو مدل AC-1010 193,000