لیست کامل و به روز قیمت انواع سوزن منگنه و میخ میخکوبآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 میخ و چاشنی فلز 22 میلیمتری نووا (بسته 100 تایی) 205,000
2 میخ و چاشنی بتن 32 میلیمتری نووا (بسته 100 تایی) 205,000
3 میخ و چاشنی بتن 37 میلیمتری نووا (بسته 100 تایی) 205,000
4 تیغ و پیستون میخکوب بادی رونیکس طرح جیت مدل 626-F30JIT 80,500
5 تیغ و پیستون میخکوب بادی رونیکس طرح ماکیتا مدل 626-505Makita 90,000
6 تیغ و پیستون میخکوب بادی رونیکس طرح جیت مدل 626-CT64JIT 201,500
7 تیغ و پیستون میخکوب بادی رونیکس طرح جیت مدل 626-T50JIT 98,000
8 تیغ و پیستون منگنه کوب بادی رونیکس طرح جیت مدل 626-8016JIT 69,000
9 تیغ و پیستون میخکوب بادی رونیکس طرح جیت مدل 626-1850JIT 80,500
10 میخ میخکوب 2500 عددی تینا فلز مدل FT25 18,000
11 میخ میخکوب 2500 عددی آلفا مدل T25 22,000
12 میخ میخکوب 10000 عددی تینا مدل 620 37,800
13 میخ میخکوب 10000 عددی تینا مدل 625 42,000
14 میخ میخکوب 10000 عددی تینا مدل 615 31,500
15 میخ میخکوب 1000 عددی تیسا مدل T38 25,800
16 میخ میخکوب 1000 عددی تیسا مدل T62 34,200
17 میخ میخکوب 5000 عددی آلفا مدل F16 15,800
18 میخ میخکوب 1000 عددی تیسا مدل T50 28,900
19 سوزن منگنه کوب دستی 3600 عددی تینا فلز مدل 8-13 13,700
20 میخ میخکوب 5000 عددی تینا فلز مدل F25 23,100
21 میخ میخکوب 5000 عددی آلفا مدل F19 18,900
22 میخ میخکوب 2500 عددی آلفا مدل T32 25,200
23 میخ میخکوب 5000 عددی آلفا مدل T35 27,300
24 میخ میخکوب 2500 عددی آلفا مدل T45 33,600
25 سوزن منگنه کوب دستی 6000 عددی بست آلفا مدل 80 16,800
26 میخ میخکوب 5000 عددی تینا فلز مدل F45 41,000
27 سوزن منگنه کوب دستی 1000 عددی دلتا سایز 10 20,500
28 سوزن منگنه کوب دستی 1000 عددی دلتا سایز 24/6 20,500
29 میخ و چاشنی بتن 47 میلیمتری نووا (بسته 100 تایی) 215,000
30 میخ و چاشنی بتن 42 میلیمتری نووا (بسته 100 تایی) 207,000
31 میخ و چاشنی فلز 52 میلیمتری نووا (بسته 100 تایی) 228,000
32 پک 100 عددی میخ و چاشنی رونیکس 106,300
33 میخ میخکوب 5000 عددی تینا فلز مدل F50 34,700
34 سوزن منگنه کوب دستی 2000 عددی تینا فلز مدل 814 13,700
35 سوزن منگنه کوب دستی 3600 عددی تینا فلز مدل 8-530 13,700
36 سوزن منگنه کوب دستی 2250 عددی تینا فلز مدل 16-8 13,700
37 سوزن منگنه کوب دستی 4000 عددی تینا فلز مدل 810 13,700
38 سوزن منگنه کوب دستی 5000 عددی تینا فلز مدل 808 18,500
39 میخ میخکوب 2500 عددی تینا فلز مدل FT50 35,700
40 میخ میخکوب 5000 عددی تینا فلز مدل FT25 21,000