لیست کامل و به روز قیمت انواع قلاویزآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 قلم 4 شیار نوک پهن کاتکس طول 40 سانتیمتر 237,600
2 ست 19 عددی قلاویز و حدیده دستی 449,000
3 قلاویز ماشینی کاتکس سایز M6 62,400
4 قلاویز ماشینی کاتکس سایز M5 61,100
5 قلاویز ماشینی کاتکس سایز M8 78,000
6 قلاویز ماشینی کاتکس سایز M4 71,800
7 قلاویز ماشینی کاتکس سایز M10 67,600
8 قلاویز ماشینی کاتکس سایز M12 70,200
9 دسته قلاویز و حدیده نمره 1 درجه یک 28,900
10 دسته قلاویز و حدیده نمره 2 درجه یک 39,400
11 دسته قلاویز و حدیده نمره 3 درجه یک 49,900
12 مجموعه 6 عددی قلاویز 36,700
13 مجموعه 5 عددی قلاویز 28,000
14 ست 32 عددی قلاویز و حدیده 263,100