لیست کامل و به روز قیمت انواع جعبه ابزارآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 جعبه ابزار فلزی 50 سانتی اتومات تانوس مدل 3 طبقه 321,100
2 جعبه ابزار فلزی 40 سانتی اتومات تانوس مدل 3 طبقه 285,400
3 جعبه ابزار فلزی 30 سانتی اتومات تانوس مدل 3 طبقه 249,800
4 جعبه ابزار فلزی 40 سانتی صندوقی تانوس مدل TBP-01-40 254,800
5 جعبه ابزار فلزی 60 سانتی تانوس مکس 3 طبقه 407,700
6 جعبه ابزار فلزی 50 سانتی تانوس مکس 3 طبقه 314,000
7 جعبه ابزار فلزی 50 سانتی تانوس مکس 1 طبقه 163,100
8 جعبه ابزار فلزی 40 سانتی تانوس مکس 3 طبقه 270,100
9 جعبه ابزار فلزی 40 سانتی تانوس مکس 1 طبقه 142,700
10 جعبه ابزار فلزی 35 سانتی تانوس مکس 3 طبقه 249,800
11 جعبه ابزار پلاستیکی 16 اینچ تانوس مدل سورن 112,700
12 جعبه ابزار فلزی 35 سانتی تانوس مکس 1 طبقه 134,600
13 جعبه ابزار فلزی 30 سانتی تانوس مکس 1 طبقه 125,500
14 جعبه ابزار فلزی30 سانتی تانوس مکس 3 طبقه 244,700
15 جعبه ابزار 3 طبقه 50 سانت فلزی کنزاکس مدل KTB-1503 329,000
16 جعبه ابزار 2 طبقه 50 سانت فلزی کنزاکس مدل KTB-1502 259,000
17 جعبه ابزار 3 طبقه 30 سانت فلزی کنزاکس مدل KTB-1303 239,000
18 جعبه ابزار 3 طبقه 40 سانت فلزی کنزاکس مدل KTB-1403 289,000
19 جعبه ابزار 2 طبقه 30 سانت فلزی کنزاکس مدل KTB-1302 189,000
20 جعبه ابزار 2 طبقه 40 سانت فلزی کنزاکس مدل KTB-1402 219,000
21 جعبه نظم دهنده ابزار اینکو مدل HKTV01 129,000
22 جعبه ابزار 1 طبقه 46 سانت فلزی ایران پتک مدل TG-2312 599,500
23 جعبه ابزار 3 طبقه 36 سانت فلزی ایران پتک مدل TG-1210 795,700
24 جعبه ابزار 3 طبقه 36 سانت فلزی ایران پتک مدل TG-1010 795,700
25 جعبه ابزار 1 طبقه پلاستیکی 19 اینچ زارا (ارتفاع بلند) 164,000
26 جعبه ابزار 1 طبقه پلاستیکی 16 اینچ زارا (ارتفاع بلند) 107,000
27 جعبه ابزار 1 طبقه پلاستیکی 13 اینچ زارا (ارتفاع بلند) 59,900
28 جعبه ابزار پلاستیکی زارا 14 اینچ 86,000
29 جعبه ابزار پلاستیکی 12 اینچ رونیکس مدل RH-9128 65,000
30 جعبه ابزار پلاستیکی 1 طبقه شیلدر مدل SH-808 109,300
31 جعبه ابزار 2 طبقه 46 سانت فلزی ایران پتک مدل TG-2011 763,000
32 جعبه نظم دهنده پیچ و مهره استنلی مدل 73822/8 (کوچک) 195,000
33 جعبه ابزار 2 طبقه 50 سانت فلزی شیلدر مدل SH-502 220,500
34 جعبه ابزار 3 طبقه 30 سانت فلزی آروا مدل 4703 238,800
35 جعبه ابزار فلزی 36 سانتی 1 طبقه ایران پتک مدل TG1112 523,200
36 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 1 طبقه ایران پتک مدل TG2212 599,500
37 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 1 طبقه ایران پتک مدل TG2112 599,500
38 جعبه ابزار فلزی 36 سانتی 2 طبقه ایران پتک مدل TG1111 675,800
39 جعبه ابزار فلزی 50 سانتی 3 طبقه رونیکس مدل RH-9175 369,000
40 جعبه ابزار فلزی 40 سانتی 3 طبقه رونیکس مدل RH-9173 284,900
41 جعبه ابزار فلزی 30 سانتی 2 طبقه رونیکس مدل RH-9170 199,800
42 جعبه ابزار فلزی 30 سانتی 3 طبقه رونیکس مدل RH-9171 237,500
43 جعبه ابزار فلزی 40 سانتی 2 طبقه رونیکس مدل RH-9172 229,800
44 جعبه ابزار فلزی 50 سانتی 2 طبقه رونیکس مدل RH-9174 249,100
45 جعبه ابزار آروا مدل 4708 270,000
46 جعبه ابزار آروا مدل 4705 229,800
47 جعبه ابزار آروا مدل 4702 188,800
48 جعبه ابزار فلزی سه طبقه ایران پتک مدل TG-1110 795,700
49 جعبه ابزار فلزی سه طبقه ایران پتک مدل TG-1310 795,700
50 جعبه ابزار 14 اینج پلاستیکی مدل RH-9152 رونیکس 89,800
51 جعبه ابزار 15 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد YN15 مانو 250,000
52 جعبه مرتب ساز پیچ و مهره 13 اینچ کد SORG13 مانو 130,000
53 جعبه ابزار 17 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد TO17 مانو 328,000
54 جعبه ابزار 17 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزرRLO17 300,000
55 جعبه ابزار 17 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزرRS17 235,000
56 جعبه ابزار 17 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه ارگانایزر کد RO17 295,000
57 جعبه ابزار 13 اینچ مانو قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد MGP13 130,000
58 جعبه ابزار 13 اینچ قفل فلزی به همراه اورگانایزر JMT13 مانو 190,000
59 جعبه ابزار 18اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر کد CLO18 مانو 325,000
60 جعبه ابزار 13 اینچی مدل NTB-6013 نووا قفل پلاستیکی 82,700
61 جعبه نظم دهنده پیچ و مهره استنلی مدل 73823/8 (بزرگ) 250,000
62 جعبه ابزار 2 طبقه 30 سانت فلزی شیلدر مدل SH-302 152,250
63 جعبه ابزار 3 طبقه 50 سانت فلزی آروا مدل 4709 349,800
64 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 2 طبقه ایران پتک مدل TG2211 431,800
65 صندوق ابزار ایران پتک مدل TG8010 2,352,400
66 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 3 طبقه ایران پتک مدل TG2310 518,500
67 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 3 طبقه ایران پتک مدل TG2210 518,500
68 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 3 طبقه ایران پتک مدل TG2110 518,500
69 کمد لباس کار دو درب ایران پتک مدل TH1011 2,902,400
70 کمد ایستاده ابزار ایران پتک مدل TH3011 14,484,100
71 کمد ایستاده ابزار ایران پتک مدل TH3012 14,982,600
72 کمد ابزار CNC ایران پتک مدل TD5010 16,542,100
73 کمد ایستاده ابزار ایران پتک مدل TH3010 14,731,400
74 جعبه ابزار فلزی 46 سانتی 2 طبقه ایران پتک مدل TG2111 431,800
75 جعبه ابزار 16 اینچ قفل پلاستیکی به همراه اورگانایزر PT16 مانو - بی باکس 65,000
76 جعبه ابزار مهر سایز 18 اینچ مدل BLO18 135,000
77 جعبه ابزار مهر سایز 16اینچ مدل CO16 105,000
78 جعبه ابزار سایز 7 اینچ مهر مدل ORG7 14,600
79 جعبه ابزار بوش مدل L-BOXX 136 1,989,000
80 جعبه ابزار مهر سایز 22 اینچ مدل JMT22 229,000
81 جعبه ابزار مهر سایز 22 اینچ مدل MT22 209,000
82 جعبه ابزار مهر سایز 13 اینچ مدل JPT13 46,000
83 جعبه ابزار مهر سایز 13 اینچ مدل JMT13 56,000
84 جعبه ابزار مهرسایز 22 اینچ مدل PT22 195,000
85 جعبه ابزار آروا مدل 4531 59,800
86 جعبه ابزار آروا مدل 4706 299,800
87 جعبه ابزار سایز 16 اینچ مدل EH-2312 105,000
88 جعبه ابزار سایز 16.5 اینچ وینکس مدل EH-2313 80,900
89 جعبه ابزار سایز 18.5 اینچ وینکس مدل EH-2314 96,700
90 جعبه ابزار فلزی سایز 30 سانت 3 طبقه اکتیو مدل AC-6303MT 165,000
91 جعبه ابزار فلزی سایز 40 سانت 2 طبقه اکتیو مدل AC-6402MT 179,000
92 جعبه ابزار فلزی سایز 50 سانت 2 طبقه اکتیو مدل AC-6502MT 185,000
93 جعبه ابزار فلزی سایز 30 سانت 2 طبقه اکتیو مدل AC-6302MT 135,000
94 جعبه ابزار فلزی سایز 40 سانت 3 طبقه اکتیو مدل AC-6403MT 180,000
95 جعبه ابزار فلزی سایز 50 سانت 3 طبقه اکتیو مدل AC-6503MT 240,500
96 جعبه ابزار 13 اینچی آروا مدل 4530 44,800
97 جعبه ابزار 19 اینچ آروا مدل 4533 139,800
98 جعبه ابزار 17 اینچی آروا مدل 4532 129,800
99 جعبه ابزار مرتب ساز آروا مدل 4534 49,800
100 جعبه ابزار نیک مدل NIK-110 30,500
101 جعبه ابزار پلاستیکی مخصوص دریل مهر 79,000
102 جعبه ابزار مهر پلاستیک مدل JPT22 سایز 22 اینچ 212,000
103 جعبه ابزار مهر مدل JMT-16 99,000
104 جعبه ابزار مهر مدل PT-13 39,000
105 جعبه ابزار مهر مدل MT-13 478,000
106 جعبه ابزار مهر پلاستیک مدل ORG13 سایز 13 اینچ 27,500
107 جعبه ابزار مهر مدل JPT-16 82,000
108 جعبه ابزار مهر مدل PT-16 68,000
109 جعبه ابزار مهر مدل MT-16 86,000
110 جعبه ابزار نووا مدل NTB 6220 297,200
111 جعبه مرتب ساز دو قلوی مانو 7 اینچ مدل TS-ORG-7 84,000
112 جعبه ابزار فلزی سه طبقه ایران پتک TG-2010 407,800
113 جعبه ابزار 13 اینج پلاستیکی مدل RH-9151 رونیکس 59,800
114 جعبه ابزار 19 اینج پلاستیکی مدل RH-9154 رونیکس 199,800
115 جعبه ابزار 17 اینج پلاستیکی مدل RH-9153 رونیکس 159,800
116 جعبه ابزار مدل 028001 استنلی 564,000
117 جعبه ابزار مدل 194738 استنلی 590,000
118 جعبه ابزار فلزی سایز 50 سانت 1 طبقه تنسر 43,000
119 جعبه ابزار فلزی سایز 50 سانت 3 طبقه تنسر 91,200
120 جعبه ابزار فلزی سایز 30 سانت 2 طبقه تنسر 46,000