لیست کامل و به روز قیمت انواع تجهیزات ترافیکیآخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مخروط 60 سانتی متری حلقه‌دار درجه یک 17,900
2 تابلو هشدار ترافیکی دایره ای 13,300
3 تابلو هشدار ترافیکی 8 ضلعی 13,300
4 پرچم خطر درجه 1 7,400
5 سری مخروط ترافیکی 75 سانتی متری درجه 1 42,500
6 مخروط ترافیکی 75 سانتی متری درجه 1 41,000
7 نوارخطر ترافیکی شبرنگ درجه 1 16,200
8 چراغ خطر خورشیدی درجه 1 74,700
9 استوانه ترافیکی 75 سانتی متری درجه 1 44,100
10 چشم گربه ای دو طرفه 6,300
11 چشم گربه ای یک طرفه ابزار ایمنی شهپر 4,800
12 مثلث خطر شبرنگ خودرو 34,700
13 مخروط 60 سانتی متری تاشو کوو (Covo) 54,200
14 چراغ چشمک زن آهنربایی ابزار ایمنی 42,900
15 مخروط 55 سانتی متری حلقه دار درجه یک 24,200
16 مخروط 75 سانتی متری حلقه‌دار درجه یک 35,700
17 مخروط 65 سانتی متری درجه یک 21,000