لیست کامل و به روز قیمت انواع شیار زنآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 شیار زن اکتیو مدل 3415M 1,360,000
2 شیار زن 125 میلی متری آینهل مدل TH-MA1300 3,300,000
3 شیارزن دو تیغه پوکا مدل K1101 2,265,800
4 شیارزن آنکور مدل 1101 1,946,700
5 شیارزن دو تیغه مدل 3412 رونیکس 3,113,300
6 شیارزن MFE1500 آاگ برقی 14,500,000
7 شیارزن مدل SG150 ماکیتا برقی 8,147,400
8 مرمربر ژنگ فنگ مدل Z1E-NF-110 441,000
9 اره شیارزن دی سی ای مدل AZR180 3,500,000
10 شیارزن وکاشی‌بر پی ام مدل 4107 1,540,000
11 شیارزن آنکور مدل M1 1,190,000
12 شیار زن کرون مدل CT13316 1,005,800
13 شیارزن مدل 3038 نک 7,800,000
14 شیارزن دو تیغه مدل SL125T ای پی ان 1,943,000
15 شیارزن جای کابل مدل MS1706FR-SET فلکس 6,539,000
16 شیارزن جای کابل مدل M1709-FR فلکس 6,539,000
17 شیارزن مدل AZR02-150 دی سی ای 3,200,000
18 شیارزن متابو مدل MFE30 5,604,400
19 شیارزن مدل CT13525 کرون 1,368,400
20 شیارزن ماکیتا مدل SG1250 5,445,000