لیست کامل و به روز قیمت انواع دستگاه تصفیه آبآخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 دستگاه تصفیه آب نایس واتر مدل NI-1 1,470,000
2 دستگاه تصفیه آب وسپیور مدل WASH 672,000
3 تصفیه آب واترتک مدل WS560S-LUX 1,050,000
4 تصفیه آب فلوکستک کیسی مدل CF 1,900,500
5 دستگاه تصفیه آب آی واتر مدل NEXUS 5,250,000
6 دستگاه تصفیه آب آی واتر مدل TOP 7,875,000
7 دستگاه تصفیه آب آی واتر مدل LUX 4,200,000
8 دستگاه تصفیه آب رویال 1,285,200
9 دستگاه تصفیه آب معصومی 1,071,000
10 تصفیه آب 6 مرحله ای وتک 924,000
11 دستگاه تصفیه آب آی واتر مدل SHARP 6,300,000