لیست کامل و به روز قیمت انواع آچارآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مجموعه 15 عددی بکس ستاره ای واستر مدل S2 (جعبه بکس) 643,200
2 مجموعه 15 عددی بیت مبدل ستاره ای واستر مدل S2 499,200
3 مجموعه آچار یک‌ سر رینگ یک‌ سر تخت واستر سایزهای 6 تا 32 1,476,700
4 مجموعه آچار یک‌ سر رینگ یک‌ سر تخت واستر سایزهای 6 تا 22 441,500
5 مجموعه آچار یک‌ سر رینگ یک‌ سر تخت واستر سایزهای 8 تا 19 296,400
6 آچار دو سر رینگ سایز 15 و 14 اینکو مدل HOSPA14151 42,000
7 آچار دو سر رینگ سایز 13 و 12 اینکو مدل HOSPA12131 34,000
8 آچار دو سر تخت سایز 32 و 30 اینکو مدل HDSPA30321 138,000
9 آچار دو سر تخت سایز 27 و 24 اینکو مدل HDSPA24271 92,000
10 آچار دو سر تخت سایز 23 و 21 اینکو مدل HDSPA21231 68,000
11 آچار دو سر تخت سایز 22 و 20 اینکو مدل HDSPA20221 54,000
12 آچار دو سر رینگ سایز 32 و 30 اینکو مدل HOSPA3032 145,000
13 آچار دو سر رینگ سایز 22 و 20 اینکو مدل HOSPA20221 68,000
14 آچار دو سر رینگ سایز 22 و 19 اینکو مدل HOSPA19221 64,000
15 آچار دو سر رینگ سایز 19 و 18 اینکو مدل HOSPA18191 55,000
16 آچار دو سر رینگ سایز 17 و 16 اینکو مدل HOSPA16171 52,000
17 آچار دو سر تخت سایز 19 و 18 اینکو مدل HDSPA18191 48,000
18 آچار یک سر رینگ سایز 30 اینکو مدل HCSPA301 126,000
19 آچار یک سر رینگ سایز 14 اینکو مدل HCSPA141 38,000
20 آچار یک سر رینگ سایز 13 اینکو مدل HCSPA131 36,000
21 آچار یک سر رینگ سایز 21 اینکو مدل HCSPA211 60,000
22 آچار یک سر رینگ سایز 19 اینکو مدل HCSPA191 54,000
23 آچار یک سر جغجغه سایز 21 اینکو مدل HCSPAR211 140,000
24 آچار یک سر جغجغه سایز 16 اینکو مدل HCSPAR161 94,000
25 آچار یک سر جغجغه سایز 12 اینکو مدل HCSPAR121 78,000
26 آچار یک سر جغجغه سایز 11 اینکو مدل HCSPAR111 72,000
27 آچار یک سر جغجغه سایز 10 اینکو مدل HCSPAR101 68,000
28 آچار یک سر جغجغه سایز 8 اینکو مدل HCSPAR081 59,000
29 آچار تورک قابل تنظیم طرح کلاسیک توسن مدل T38-300TW 2,350,000
30 آچار لوله گیر 2 اینچ اینکو مدل HPW04021 470,000
31 آچار فرانسه 12 اینچ کنزاکس مدل KWT-412 540,000
32 آچار فرانسه 6 اینچ کنزاکس مدل KWT-406 270,000
33 آچار فرانسه 10 اینچ کنزاکس مدل KWT-410 450,000
34 آچار فرانسه 8 اینچ کنزاکس مدل KWT-408 360,000
35 آچار لوله گیر 18 اینچ اینکو مدل HPW0818 310,000
36 آچار لوله گیر 48 اینچ اینکو مدل HPW0848 980,000
37 آچار لوله گیر 18 اینچ اینکو مدل HALPW0118 570,000
38 ست 12 عددی آچار یک سرتخت - یک سررینگ نووا مدل NTS-1892 428,000
39 ست 8 عددی آچار یک سرتخت - یک سررینگ نووا مدل NTS-1891 258,000
40 آچار پرس شبکه درجه 1 مدل ht-315 110,000
41 آچار شلاقی 14 اینچ طوبی 197,600
42 آچار لوله گیر دو دسته طوبی دهانه 1.5 اینچ 216,500
43 آچار لوله گیر دو دسته طوبی دهانه 1 اینچ 127,700
44 آچار شلاقی 48 اینچ طوبی 1,049,000
45 آچار شلاقی 36 اینچ طوبی 663,800
46 آچار شلاقی 24 اینچ طوبی 434,100
47 آچار شلاقی 18 اینچ طوبی 294,200
48 آچار لوله گیر دو دسته طوبی دهانه 2 اینچ 318,600
49 آچار یکسر رینگ سایز14 نووا مدل NTS-1025 40,900
50 آچار یکسر رینگ سایز13 نووا مدل NTS-1024 38,900
51 آچار یکسر رینگ سایز24 نووا مدل NTS-1035 98,900
52 آچار یکسر رینگ سایز20 نووا مدل NTS-1031 68,900
53 مجموعه 8 عددی آچار یکسر رینگ نووا مدل NTS-1893 xline 298,000
54 آچار یکسر رینگ سایز21 نووا مدل NTS-1032 72,900
55 آچار یکسر رینگ سایز19 نووا مدل NTS-1030 58,900
56 آچار یکسر رینگ سایز18 نووا مدل NTS-1029 56,900
57 آچار یکسر رینگ سایز17 نووا مدل NTS-1028 52,900
58 آچار یکسر رینگ سایز16 نووا مدل NTS-1027 49,900
59 آچار یکسر رینگ سایز15 نووا مدل NTS-1026 44,900
60 آچار یکسر رینگ سایز12 نووا مدل NTS-1023 35,900
61 آچار یکسر رینگ سایز11 نووا مدل NTS-1022 34,900
62 آچار یکسر رینگ سایز25 نووا مدل NTS-1036 118,300
63 آچار یکسر رینگ سایز 9 نووا مدل NTS-1020 30,900
64 آچار یکسر رینگ سایز 27 نووا مدل NTS-1038 132,900
65 آچار یکسر رینگ سایز23 نووا مدل NTS-1034 95,900
66 آچار یکسر رینگ سایز 7 نووا مدل NTS-1018 26,900
67 آچار یکسر رینگ سایز22 نووا مدل NTS-1033 82,900
68 آچار یکسر رینگ سایز 6 نووا مدل NTS-1017 25,900
69 مجموعه 22 عددی آچار یکسر رینگ نووا مدل NTS-1069 1,738,500
70 آچار یکسر رینگ سایز 32 نووا مدل NTS-1042 182,900
71 آچار یکسر رینگ سایز10 نووا مدل NTS-1021 32,900
72 آچار یکسر رینگ نووا سایز 13 مدل NTS-1807 xline 33,900
73 آچار یکسر رینگ نووا سایز 24 مدل NTS-1818 xline 94,900
74 آچار یکسر رینگ نووا سایز 22 مدل NTS-1816 xline 76,100
75 آچار یکسر رینگ سایز 30 نووا مدل NTS-1041 172,900
76 آچار یکسر رینگ سایز 28 نووا مدل NTS-1039 137,900
77 آچار یکسر رینگ نووا سایز 14 مدل NTS-1808 xline 35,900
78 آچار یکسر رینگ سایز 26 نووا مدل NTS-1037 125,900
79 آچار یکسر رینگ نووا سایز 23 مدل NTS-1817 xline 86,900
80 آچار یکسر رینگ نووا سایز 19 مدل NTS-1813 xline 56,200
81 آچار یکسر رینگ نووا سایز 17 مدل NTS-1811 xline 43,600
82 آچار یکسر رینگ نووا سایز 16 مدل NTS-1810 xline 41,600
83 آچار یکسر رینگ نووا سایز 15 مدل NTS-1809 xline 38,900
84 آچار یکسر رینگ نووا سایز 12 مدل NTS-1806 xline 29,000
85 آچار یکسر رینگ نووا سایز 11 مدل NTS-1805 xline 26,100
86 آچار یکسر رینگ نووا سایز 10 مدل NTS-1804 xline 25,100
87 آچار یکسر رینگ نووا سایز 9 مدل NTS-1803 xline 23,900
88 آچار یکسر رینگ نووا سایز 8 مدل NTS-1802 xline 22,200
89 آچار یکسر رینگ نووا سایز 32 مدل NTS-1825 xline 154,900
90 آچار یکسر رینگ نووا سایز 30 مدل NTS-1824 xline 142,900
91 آچار یکسر رینگ نووا سایز 28 مدل NTS-1822 xline 125,900
92 آچار یکسر رینگ نووا سایز 25 مدل NTS-1819 xline 105,900
93 آچار یکسر رینگ نووا سایز 21 مدل NTS-1815 xline 66,900
94 آچار یکسر رینگ نووا سایز 20 مدل NTS-1814 xline 64,900
95 آچار یکسر رینگ نووا سایز 18 مدل NTS-1812 xline 55,900
96 آچار یکسر رینگ نووا سایز 6 مدل NTS-1800 xline 20,900
97 آچار یکسر رینگ نووا سایز 7 مدل NTS-1801 xline 21,900
98 آچار دو سر رینگ نووا سایز 6*7 میلی‌متر مدل NTS-1043 28,900
99 آچار دو سر تخت نووا سایز 12*13 میلی‌متر مدل NTS-1058 32,900
100 آچار دو سر رینگ نووا سایز 14*15 میلی‌متر مدل NTS-1047 52,900
101 آچار دو سر رینگ نووا سایز 10*11 میلی‌متر مدل NTS-1045 36,900
102 آچار دو سر رینگ نووا سایز 8*9 میلی‌متر مدل NTS-1044 32,900
103 آچار دو سر تخت نووا سایز 14*15 میلی‌متر مدل NTS-1059 39,700
104 آچار دو سر تخت نووا سایز 10*11 میلی‌متر مدل NTS-1057 30,900
105 آچار دو سر رینگ نووا سایز 21*23 میلی‌متر مدل NTS-1051 96,900
106 آچار دو سر رینگ نووا سایز 18*19 میلی‌متر مدل NTS-1049 69,900
107 آچار دو سر رینگ نووا سایز 20*22 میلی‌متر مدل NTS-1050 82,900
108 آچار یکسر رینگ هامبورگ 30 میلیمتر 148,600
109 آچار یکسر رینگ هامبورگ 27 میلیمتر 115,300
110 آچار یکسر رینگ هامبورگ 26 میلیمتر 107,500
111 آچار یکسر رینگ هامبورگ 25 میلیمتر 99,600
112 آچار یکسر رینگ هامبورگ 22 میلیمتر 66,500
113 آچار یکسر رینگ هامبورگ 13 میلیمتر 28,800
114 آچار یکسر رینگ هامبورگ 12 میلیمتر 28,700
115 آچار یکسر رینگ هامبورگ 10 میلیمتر 24,900
116 آچار یکسر رینگ هامبورگ 9 میلیمتر 24,800
117 آچار یکسر رینگ هامبورگ 8 میلیمتر 22,400
118 آچار یکسر رینگ هامبورگ 7 میلیمتر 21,500
119 آچار یکسر رینگ هامبورگ 6 میلیمتر 19,200
120 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 19*18 71,600
121 آچار یکسر رینگ هامبورگ 15 میلیمتر 38,400
122 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 23*21 88,100
123 آچار یکسر رینگ هامبورگ 32 میلیمتر 156,000
124 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 17*16 57,900
125 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 14*15 49,000
126 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 12*13 40,200
127 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 10*11 38,800
128 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 8*9 30,200
129 آچار یکسر رینگ هامبورگ 20 میلیمتر 61,200
130 آچار یکسر رینگ هامبورگ 19 میلیمتر 49,500
131 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 6*7 26,300
132 آچار یکسر رینگ هامبورگ 17 میلیمتر 43,000
133 آچار یکسر رینگ هامبورگ 11 میلیمتر 27,700
134 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 32*30 159,400
135 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 28*25 142,200
136 آچار دوسر رینگ هامبورگ سایز 22*20 83,000
137 آچار یکسر رینگ هامبورگ 50 میلیمتر 799,100
138 آچار یکسر رینگ هامبورگ 48 میلیمتر 754,800
139 آچار یکسر رینگ هامبورگ 46 میلیمتر 626,700
140 آچار یکسر رینگ هامبورگ 44 میلیمتر 622,100
141 آچار یکسر رینگ هامبورگ 42 میلیمتر 553,800
142 آچار یکسر رینگ هامبورگ 41 میلیمتر 502,300
143 آچار یکسر رینگ هامبورگ 40 میلیمتر 499,600
144 آچار یکسر رینگ هامبورگ 39 میلیمتر 428,800
145 آچار یکسر رینگ هامبورگ 38 میلیمتر 377,800
146 آچار یکسر رینگ هامبورگ 37 میلیمتر 375,700
147 آچار یکسر رینگ هامبورگ 36 میلیمتر 328,500
148 آچار یکسر رینگ هامبورگ 35 میلیمتر 328,100
149 آچار یکسر رینگ هامبورگ 34 میلیمتر 298,800
150 آچار یکسر رینگ هامبورگ 33 میلیمتر 290,200
151 ست 12 عددی آچار دوسر تخت هاردکس 698,000
152 آچار دوسر تخت هاردکس سایز 16*17 41,000
153 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 17*16 57,800
154 آچار دوسر تخت هاردکس سایز 10*11 27,800
155 آچار دوسر تخت هاردکس سایز 18*19 59,000
156 آچار دوسر تخت هاردکس سایز 14*15 36,800
157 آچار دوسر تخت هاردکس سایز 12*13 31,800
158 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 23*21 96,800
159 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 22*20 92,800
160 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 15*14 48,800
161 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 12*13 38,800
162 آچار دوسر تخت هاردکس سایز 25*28 95,000
163 ست 8 عددی آچار دوسر رینگ هاردکس 460,000
164 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 10*11 33,800
165 آلن چاقویی 8 عددی ستاره ای هاردکس S2 110,000
166 آلن چاقویی 8 عددی 6 گوش هاردکس S2 110,000
167 مجموعه 9 عددی آچار فیلتر روغن ستافرم مدل N14-01K09 2,186,500
168 مجموعه 21 عددی آچار تخت-رینگی ستافرم مدل B01R21 3,617,500
169 مجموعه 9 عددی آلن چاقویی ستافرم مدل K99-F2M 310,000
170 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C410-19GW (سایز 19 میلی‌متر) 103,500
171 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C409-18GW (سایز 18 میلی‌متر) 98,500
172 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C407-16GW (سایز 16 میلی‌متر) 93,500
173 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C406-15GW (سایز 15 میلی‌متر) 92,500
174 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C403-12GW (سایز 12 میلی‌متر) 79,500
175 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C402-11GW (سایز 11 میلی‌متر) 75,500
176 آچار آلن بلند سایز 10 ایران پتک مدل SL201061 70,400
177 آچار آلن بلند سایز 8 ایران پتک مدل SL201059 40,500
178 آچار آلن بلند سایز 7 ایران پتک مدل SL201058 35,500
179 آچار آلن بلند سایز 6 ایران پتک مدل SL201057 27,800
180 آچار آلن بلند سایز 5 ایران پتک مدل SL201056 22,100
181 آچار آلن بلند سایز 4 ایران پتک مدل SL201055 16,500
182 آچار آلن بلند سایز 3 ایران پتک مدل SL201054 14,400
183 آچار آلن بلند سایز 2.5 ایران پتک مدل SL201053 11,200
184 آچارآلن کوتاه سایز 2 ایران پتک مدل SL501052 5,200
185 آچار آلن بلند سایز 2 ایران پتک مدل SL201052 11,200
186 آچارآلن کوتاه سایز 2.5 ایران پتک مدل SL501053 5,200
187 آچار آلن کوتاه سایز 10 ایران پتک مدل SL501061 28,500
188 آچار آلن کوتاه سایز 8 ایران پتک مدل SL501059 18,400
189 آچار آلن کوتاه سایز 7 ایران پتک مدل SL501058 14,400
190 آچار آلن کوتاه سایز 6 ایران پتک مدل SL501057 11,200
191 آچار آلن کوتاه سایز 5 ایران پتک مدل SL501056 10,400
192 آچار آلن کوتاه سایز 4 ایران پتک مدل SL501055 10,400
193 آچارآلن کوتاه سایز 3 ایران پتک مدل SL501054 7,900
194 ست 9 عددی آچار آلن کوتاه ایران پتک مدل SL5010 125,700
195 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 5.5 (استیل) 15,000
196 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 21 (استیل) 49,500
197 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 20 (استیل) 42,500
198 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 11 (استیل) 27,500
199 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 18 (استیل) 42,500
200 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 11 (استیل) 17,550
201 ست 18 عددی آلن آیرون مکس مدل IM-3011LC 192,800
202 ست 18 عددی آلن آیرون مکس مدل IM-3010SC 161,800
203 ست 8 عددی آچار دو سر رینگ رونیکس مدل RH-2301 533,100
204 ست 12 عددی آچار دو سر رینگ رونیکس مدل RH-2302 1,147,300
205 ست 8 عددی آچار دو سر تخت رونیکس مدل RH-2201 429,800
206 ست 12 عددی آچار دو سر تخت رونیکس مدل RH-2202 800,900
207 آچار یک سر تخت یک سر رینگ سایز 19 رونیکس مدل RH-2119 43,900
208 ست 8 عددی آچار یک سر تخت یک سر رینگ رونیکس مدل RH-2101 459,800
209 آچار یک سر تخت یک سر رینگ سایز 13 رونیکس مدل RH-2113 72,000
210 آچار یک سر تخت یک سر رینگ سایز 28 رونیکس مدل RH-2128 163,000
211 آچار دو سر رینگ رونیکس سایز 14×15 مدل RH-2314 37,900
212 آچار دو سر تخت رونیکس سایز 14×15 مدل RH-2214 28,900
213 آچار دو سر رینگ رونیکس سایز 8×9 مدل RH-2308 30,900
214 آچار دو سر تخت رونیکس سایز 18×19 مدل RH-2218 37,900
215 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 15 اینچ رونیکس مدل RH-2165 81,800
216 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 19 اینچ رونیکس مدل RH-2169 115,900
217 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 13 اینچ رونیکس مدل RH-2163 85,900
218 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 18 اینچ رونیکس مدل RH-2168 97,000
219 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 17 اینچ رونیکس مدل RH-2167 104,900
220 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 16 اینچ رونیکس مدل RH-2166 98,900
221 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 10 اینچ رونیکس مدل RH-2160 74,900
222 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 14 اینچ رونیکس مدل RH-2164 89,900
223 ست آچار 25 عددی یک سرتخت - یک سررینگ 1,550,000
224 آچار سه نظام سایز 13 میلی‌متر توسن مدل T110-13CK 12,500
225 آلن ستاره ای بلند توسن مدل T728-B1050 219,500
226 ست 12 عددی آچار یک سرتخت - یک سررینگ نووا مدل NTS 1894 466,000
227 ست 6 عددی آچار یک سرتخت - یک سررینگ نووا مدل NTS 1890 179,300
228 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 15 میلی متری نولان 32,800
229 آلن چاقویی ستاره ای پروسکیت مدل 8PK-021T 177,700
230 آچار همه کاره سایز 11 اینچ ولکس 86,700
231 آچار همه کاره سایز 8 اینچ ولکس 75,000
232 آچار فرانسه سایز 8 اینچ کنزاکس مدل KWP-308 398,000
233 انبر کلاغی سایز 10 اینچ سیلور مدل GTH15A10 235,000
234 آچار یک سر تخت یک سر رینگی جغجغه ای شماره 12 نووا مدل NTG-1312 82,500
235 ست 8 عددی آچار یک سر تخت یک سر رینگی نووا مدل NTG-1320 1,000,000
236 آچار یک سر تخت یک سر رینگی جغجغه ای شماره 19 نووا مدل NTG-1319 103,200
237 آچار یک سر تخت یک سر رینگی جغجغه ای شماره 16 نووا مدل NTG-1316 98,500
238 آچار یک سر تخت یک سر رینگی جغجغه ای شماره 18 نووا مدل NTG-1318 100,500
239 مجموعه 4 عددی آچار آلن نووا مدل NTK-1510 66,000
240 آچار فرانسه سایز 8 اینچ نووا مدل NTA-3007 124,100
241 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 29 میلی متری نووا مدل NTS-1040 146,000
242 آچار فرانسه سایز 8 اینچ نووا مدل NTA-3002 145,000
243 آچار فرانسه سایز 6 اینچ وینکس مدل EH-2416 124,000
244 ست آلن وینکس مدل EH-2577 149,000
245 آچار فرانسه سایز 8 اینچ وینکس مدل EH-2417 162,000
246 آچار فرانسه سایز 15 اینچ وینکس مدل EH-2420 490,000
247 مجموعه 24 عددی آچار بکس مدل RH-2624 با سری های 12 گوشه رونیکس 1,929,600
248 آچار دو دسته 2.5 اینچ ریجید مدل 1143 2,200,000
249 ست آچار چرخ رونیکس مدل RH-2690 443,300
250 پیچ‌گوشتی چاقویی رونیکس مدل 2901 186,500
251 ست آلن 18 عددی کوتاه کنزاکس مدل KSK-218 205,000
252 آچار یک سر تخت و یک سر رینگ سفیر سایز 27 120,200
253 ست آچار آلن 18 عددی شش گوش و ستاره ای کوتاه اکتیو مدل AC-6318s 150,000
254 ست آچار آلن 18 عددی شش گوش و ستاره ای بلند اکتیو مدل AC-6318L 170,000
255 آلن چاقویی ستاره ای 8 عددی اکتیو مدل AC-63940 129,000
256 آچار گشتاور سنج نووا مدل NTT7031 3,098,000
257 مجموعه 12 عددی آچار آلن نووا مدل NTK 1503 106,000
258 آچار گشتاور سنج نووا مدل NTT7033 3,898,000
259 مجموعه 6 عددی آچار آلن نووا مدل NTK 1505 88,000
260 مجموعه 6 عددی آچار ستاره ای نووا مدل NTK 1440 124,000
261 آچار آلن نووا مدل NTK 1203 بسته 12 عددی 76,000
262 مجموعه 12 عددی آچار ستاره ای نووا مدل NTK 1420 112,000
263 آچار یک سر تخت یک سر رینگی جغجغه ای شماره 14 نووا مدل NTG-1314 92,500
264 مجموعه 12 عددی آچار ستاره ای نووا مدل NTK 1410 94,000
265 مجموعه 12 عددی آچار ستاره ای نووا مدل NTK 1415 100,000
266 آچار گشتاور سنج نووا مدل NTT7032 3,198,000
267 مجموعه 18 عددی آچار آلن تاشو نووا مدل NTK1149 249,000
268 مجموعه 4 عددی آچار آلن مدل NTK 1510 نووا 252,000
269 آچار تی مدل NTS 7610 نووا 120,000
270 آچار تی مدل NTS 7614 نووا 119,800
271 مجموعه 4 عددی آچار آلن مدل NTK 1212 نووا 245,000
272 آچار تی مدل NTS 7613 نووا 119,800
273 مجموعه 6 عددی آچار آلن مدل NTK 1507 نووا 210,000
274 ست 12 عددی آچار ستاره ای مدل NTK 1427 نووا 142,000
275 آچار آلن مدل NTK 1214 بسته 2 عددی نووا 183,000
276 ست 12 عددی آچار ستاره ای مدل NTK 1430 نووا 166,000
277 مجموعه 6 عددی آچار آلن مدل NTK 1210 نووا 195,000
278 مجموعه 12 عددی آچار ستاره ای مدل NTK 1425 نووا 124,000
279 آچار تی مدل NTS 7608 نووا 119,800
280 آچار آلن مدل NTK 1205 بسته 12 عددی نووا 118,000
281 آچار آلن مدل NTK 1514 نووا 156,500
282 مجموعه 6 عددی آچار آلن مدل NTK 1506 نووا 130,000
283 آچار آلن مدل NTK 1204 بسته 12 عددی نووا 88,000
284 آچار آلن مدل NTK 1208 بسته 6 عددی نووا 130,000
285 مجموعه 12 عددی آچار آلن مدل NTK 1502 نووا 100,000
286 آچار تی مدل NTS 7612 نووا 119,800
287 آچار آلن مدل NTK 1206 بسته 6 عددی نووا 166,000
288 مجموعه 2 عددی آچار آلن مدل NTK 1512 نووا 214,000
289 آچار آلن مدل NTK 1202 بسته 12 عددی نووا 76,000
290 ست 12 عددی آچار آلن مدل 1501 نووا 90,400
291 ست 10 عددی آلن کیفی نووا مدل NTK 1142 115,800
292 ست 10 عددی آلن بلند کیفی نووا مدل NTK 1146 258,000
293 آچار لوله گیر دودسته سایز 3 اینچ ایران پتک مدل MA 2210 959,200
294 آچار فرانسه 6 اینچ توسن 89,500
295 آچار فرانسه 10 اینچ توسن مدل T25-10AW 180,000
296 آچار فرانسه 8 اینچ توسن 129,500
297 آچار فرانسه 12 اینچ توسن مدل T25-12AW 249,500
298 آچار فرانسه 4 اینچ توسن 96,500
299 آچار فرانسه 24 اینچ توسن مدل T25-24AW 1,094,500
300 آچار فرانسه 18 اینچ توسن مدل T25-18AW 794,500
301 آچار فرانسه 15 اینچ توسن 464,500
302 مجموعه 14 عددی سری بکس ستاره ای نووا مدل NTS 7025 560,000
303 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3113 190,000
304 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3112 190,000
305 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3111 190,000
306 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3114 190,000
307 آچار دو دسته لوله گیر 1.5 اینچ کنزاکس مدل KPW-115 349,000
308 آچار فرانسه 8 اینچی کنزاکس 154,000
309 آچار فرانسه 12 اینچی کنزاکس 258,500
310 آلن چاقویی شش گوش 8 عددی کنزاکس 109,000
311 آلن چاقویی ستاره ای کنزاکس 100,000
312 آچار دو دسته لوله گیر 3 اینچ کنزاکس 999,000
313 آچار فرانسه 10 اینچی کنزاکس 186,000
314 آچار فرانسه 15 اینچی کنزاکس 482,000
315 مجموعه 10 عددی آچار آلن شش گوش مدل 069253 استنلی 350,000
316 آچار لوله گیر دودسته سایز 1.5 اینچ ایران پتک مدل MA 1810 344,500
317 مجموعه 27 عددی آچار بکس مدل NTS-7014 نووا 1,800,000
318 آچار فرانسه 15 اینچ نووا مدل NTA-3005 496,500
319 مجموعه 24 عددی آچار بکس مدل NTS-7001 دوازده گوشه نووا 2,148,000
320 مجموعه 60 عددی سری بکس و پیچ گوشتی مدل NTS7016 نووا 2,600,000
321 مجموعه 17 عددی آچار بکس مدل NTS7003 نووا 750,000
322 ست آلن 18 عددی بلند مدل RH-2052 رونیکس 231,300
323 ست آلن 18 عددی کوتاه مدل RH-2051 رونیکس 186,800
324 جعبه بکس 38 عددی 1/4 اینچ مدل NTS-7303 نووا 1,000,000
325 آچار فرانسه 15 اینچ مشکی نووا مدل NTA-3010 558,000
326 آلن چاقویی شش گوش 8 عددی نووا 143,800
327 آلن چاقویی ستاره ای 8 عددی نووا 143,000
328 مجموعه 8 عددی آچار ستاره‌ای تاشو نووا مدل NTK-1008 114,000
329 مجموعه 9 عددی آچار ستاره ای مدل NTK-1145 نووا 152,500
330 آچار لوله گیر دودسته سایز 1 اینچ ایران پتک مدل MA 1610 240,900
331 آلن 6پر کیفی بلند توسن مدل t728-b210 254,500
332 آلن 6پر کیفی کوتاه توسن مدل t726-b3-14 248,500
333 آلن 6پر کیفی کوتاه توسن مدل t726-b10-15 102,500
334 آلن 6پر کیفی کوتاه توسن مدل t726-b3-17 298,500
335 آلن چاقویی ستاره ای توسن مدل t728-n940 171,500
336 آلن چاقویی 6پر توسن مدل t726-n2.5-10 244,500
337 آلن چاقویی 6پر توسن مدل t726-n2.5-8 189,500
338 آلن چاقویی 6پر توسن مدل t726-n1.5-6 97,500
339 آچار تورک قابل تنظیم طرح کلاسیک تایوانی توسن مدل t12-1200tw 2,750,000
340 آچار لوله گیر دو دسته 1 اینچ رونیکس مدل RH-2510 345,000
341 مجموعه 40 عددی آچار بکس مدل RH-2640 رونیکس 1,422,300
342 مجموعه 26 عددی آچار بکس مدل NTS-7000 شش پر نووا 2,168,000
343 مجموعه 40 عددی آچار بکس شش گوش نووا مدل NTS-7002 1,336,000
344 مجموعه 24 عددی آچار بکس نووا مدل NTS-7001 شش گوشه 2,148,000
345 آچار بکس رونیکس مدل RH-2627 (مجموعه 27 عددی) 2,045,300
346 مجموعه 24 عددی آچار بکس مدل RH-2624 با سری های شش گوشه رونیکس 2,168,000
347 آچار فرانسه 15 اینچ ایران پتک مدل EA1510 482,900
348 آچار لوله گیر 90 درجه دو دسته 1.5 اینچ توسن 377,500
349 آچار لوله گیر 90 درجه دو دسته 1 اینچ توسن 267,500
350 ست 8 عددی آچار آلن بلند ایران پتک مدل SL2010 263,300
351 آچار فرانسه 10 اینچ مشکی نووا 3008 180,000
352 آچار فرانسه 8 اینچ مشکی نووا 130,000
353 آچار شلاقی (مدل آمریکایی) 24 اینچ ایران پتک 817,500
354 ست 8 عددی آچار یک سر تخت یک سر رینگ نوا مدل NTS-1067 349,800
355 آچار فرانسه سایز 12 اینچ نووا مدل NTA-3009 270,400
356 آچار شلاقی (مدل آمریکایی) 36 اینچ ایران پتک 1,696,100
357 ست 12 عددی آچار یک سر تخت یک سر رینگ نوا مدل NTS-1068 549,000
358 ست 22 عددی آچار یک سرتخت - یک سررینگ نووا 1,738,500
359 آچار فرانسه 6 اینچ مشکی نووا مدل NTA-3006 105,700
360 آچار شلاقی 48 اینچ ایران پتک مدل DB4810 طرح آمریکایی 3,222,100
361 آچار سه نظام سایز 13 میلی‌متر رونیکس مدل 616-13k 13,500
362 آچار فرانسه 4 اینچ کنزاکس مدل KWT-404 11
363 مجموعه 22 عددی آچار یکسر رینگ نووا مدل NTS-1895 xline 1,485,000
364 آچار یکسر رینگ سایز 8 نووا مدل NTS-1019 27,900
365 آچار یکسر رینگ نووا سایز 29 مدل NTS-1823 xline 127,900
366 آچار یکسر رینگ نووا سایز 27 مدل NTS-1821 xline 116,000
367 آچار یکسر رینگ نووا سایز 26 مدل NTS-1820 xline 115,000
368 آچار دو سر رینگ نووا سایز 12*13 میلی‌متر مدل NTS-1046 40,900
369 آچار یکسر رینگ هامبورگ 29 میلیمتر 143,500
370 آچار یکسر رینگ هامبورگ 28 میلیمتر 125,400
371 ست 12 عددی آچار یک سر رینگ هامبورگ مدل H9112 0
372 ست 22 عددی آچار یک سر رینگ هامبورگ مدل H9122 0
373 آچار یکسر رینگ هامبورگ 24 میلیمتر 79,000
374 آچار یکسر رینگ هامبورگ 18 میلیمتر 47,000
375 آچار یکسر رینگ هامبورگ 16 میلیمتر 41,200
376 ست 12 عددی آچار دو سر تخت هامبورگ مدل H9312 0
377 آچار یکسر رینگ هامبورگ 23 میلیمتر 73,300
378 آچار یکسر رینگ هامبورگ 21 میلیمتر 62,400
379 ست 12 عددی آچار دو سر رینگ هامبورگ مدل H9212 0
380 آچار یکسر رینگ هامبورگ 14 میلیمتر 33,900
381 ست 8 عددی آچار دو سر تخت هامبورگ مدل H9308 0
382 ست 8 عددی آچار دو سر رینگ هامبورگ مدل H9208 0
383 ست 8 عددی آچار یک سر رینگ هامبورگ مدل H9108 0
384 ست آلن چاقویی 8عددی شش گوش هامبورگ مدل H5950 0
385 ست آلن چاقویی 8عددی ستاره ای هامبورگ مدل H5960 0
386 آچار دوسر رینگ هاردکس سایز 19*18 72,800
387 مجموعه 9 عددی آلن ستاره ای آیرون مکس مدل IM-2013LT 213,000
388 مجموعه 10 عددی آلن شش گوش آیرون مکس مدل IM-2011LH 263,000
389 مجموعه 9 عددی آلن ستاره ای آیرون مکس مدل IM-2012ST 165,000
390 مجموعه 10 عددی آلن شش گوش آیرون مکس مدل IM-2010SH 99,500
391 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C408-17GW (سایز 17 میلی‌متر) 96,500
392 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C404-13GW (سایز 13 میلی‌متر) 84,500
393 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C401-10GW (سایز 10 میلی‌متر) 71,500
394 آچار یکسر جغجغه توسن مدل C405-14GW (سایز 14 میلی‌متر) 87,500
395 آچار آلن بلند سایز 14 ایران پتک مدل SL201063 143,600
396 آچار آلن بلند سایز 12 ایران پتک مدل SL201062 97,000
397 آچار آلن کوتاه سایز 14 ایران پتک مدل SL501063 78,300
398 آچار آلن کوتاه سایز 12 ایران پتک مدل SL501062 41,600
399 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 16 (استیل) 27,500
400 بکس درایو 3/8 اینچ کوتاه مستر سایز 7 (استیل) 17,550
401 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 22 (مشکی) 55,000
402 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 12 (استیل) 17,550
403 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 7 (استیل) 11,900
404 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 27 (استیل) 77,000
405 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 15 (استیل) 27,500
406 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 8 (استیل) 27,500
407 بکس درایو 3/8 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (استیل) 17,550
408 بکس درایو 1/4 کوتاه مستر سایز 6 (استیل) 11,900
409 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 19 (استیل) 42,500
410 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 12 (استیل) 27,500
411 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 10 (استیل) 27,500
412 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 10 (استیل) 17,550
413 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 8 (استیل) 17,550
414 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (استیل) 12,800
415 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 12 (استیل) 12,800
416 بکس درایو 1/4 کوتاه مستر سایز 11 (استیل) 12,800
417 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 8 (استیل) 11,900
418 بکس درایو 1/2 اینچ بلند (شمع) مستر سایز 16 (استیل) 50,500
419 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 21 (مشکی) 49,500
420 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 19 (مشکی) 43,000
421 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 14 (استیل) 12,800
422 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 10 (استیل) 12,800
423 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 14 (استیل) 19,400
424 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 24 (مشکی) 47,200
425 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 17 (مشکی) 26,700
426 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 14 (مشکی) 23,000
427 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (مشکی) 23,000
428 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (استیل) 19,400
429 آچار یک سر تخت یک سر رینگ سایز 17 رونیکس مدل RH-2117 42,000
430 آچار دو سر رینگ رونیکس سایز 16×17 مدل RH-2316 44,900
431 آچار دو سر رینگ رونیکس سایز 24×27 مدل RH-2324 96,900
432 آچار دو سر رینگ رونیکس سایز 18×19 مدل RH-2318 49,900
433 آچار دو سر تخت رونیکس سایز 8×9 مدل RH-2208 18,900
434 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 12 اینچ رونیکس مدل RH-2162 89,900
435 آچار دو سر تخت رونیکس سایز 16×17 مدل RH-2216 32,900
436 آچار یک سر تخت یک سر جغجغه 11 اینچ رونیکس مدل RH-2161 86,000
437 آچار تی سایز 14 درجه یک 27,000
438 آچار تی سایز 11 درجه یک 26,000
439 آچار تی سایز 13 اسکای 26,000
440 آچار تی سایز 8 درجه یک 24,000
441 آچار سه نظام سایز 13 میلی‌متر 7,000
442 آچار بکس تی شکل سایز 12 درجه یک 27,300
443 آچار بکس تی شکل سایز 12 درجه یک 27,300
444 ست آچار 12 عددی یکسر تخت یکسر رینگ تانوس مدل CSS-01-12 300,000
445 ست آلن شش گوش 28,900
446 ست 10 عددی آلن توسن مدل T726-B1510 94,000
447 ست 8 عددی آلن توسن مدل T726-BL210 230,000
448 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 10 میلی متری نولان 17,400
449 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 19 میلی متری نولان 32,600
450 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 14 میلی متری نولان 23,100
451 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 13 میلی متری نولان 22,100
452 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 12 میلی متری نولان 21,000
453 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 11 میلی متری نولان 27,000
454 ست آچار 8 عددی یک سر رینگ یک سر تخت استار 84,000
455 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 7 میلی متری نولان 11,600
456 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 23 میلی متری نولان 49,400
457 آچار یک سر تخت یک سر رینگی 22 میلی متری نولان 43,100
458 آچار پرس شبکه پروسکیت مدل CP-373 312,600
459 آچار پرس BNC پروسکیت مدل CPC-313 200,700
460 مجموعه 7 عددی سری بکس شش گوش پروسکیت مدل 1PK-9402 335,500